همدی توس

اطلاعات پایه

همدی توس

  • مواد اولیه
  • تولید کننده

- مواد معدنی

بلوار فردوسی,بین میدان جانباز و سمانه, پلاک 129